น้องปิ่นสังกัด MAI ได้รับตำแหน่ง 1st Runner Up World Top Model 2018

จุฑามณี จำปายงค์ (ปิ่น)

เข้าร่วมประกวด World Top Model 2018

ระหว่างวันที่ 5-11 ธ.ค. 61ณ เมือง Milan ประเทศ Italy

ได้รับตำแหน่ง 1st Runner Up World Top Model 2018

รอบตัดสิน (Final) วันที่ 9 ธันวาคม 2561